รวมพลังชาวบ้านทับ อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อฟื้นฟูภูมิทัศน์ และอาหารยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารบริษัทเซ็นทรัลจำกัด เดินทางมาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมเอฟแอลอาร์349 ร่วมแรงปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง โครงการกองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและอาหารยั่งยืน โดยมี นายภูมิน บุญบันดาน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 กรมป่าไม้ จ.เชียงใหม่ กล่าวให้การต้อนรับพร้อมด้วย ผู้อำนวยการ ธกส.สาขาแม่แจ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ และนายรัฐภัทร์ ศรีจันทร์กลัด เลขาธิการกองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและอาหารยั่งยืน

สำหรับ กองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและอาหารยั่งยืน FLR349 ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการขยายผลของกองทุน ณ ตำบลบ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่โดยมีเป้าหมายในสองตำบลคือ ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และที่บ้านโหล่งปง ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมอาชีพใหม่ทดแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ในรูปแบบป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง อย่างยั่งยืน โดยเน้นการพึ่งพาตนเองด้านอาหาร และการสร้างรายได้ใหม่บนฐานทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยการขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานตามหลักการโลคอลฟู๊ดและเศรษฐกิจท้องถิ่นร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบการทางสังคมเชียงใหม่และกลุ่มบริษัทเซ็นทรัล ธกส. WWF ตั้งเป้าสนับสนุนเกษตรกร 1,500 ครอบครัว ปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง 15,000 ไร่ นอกจากนี้ยังได้ทำการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ว่างเพื่อให้พื้นที่เกิดประโยชน์จากการปลูกป่าทดแทนด้วย
ทางด้าน นายรัฐภัทร์ ศรีจันทร์กลัด เลขาธิการกองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและอาหารยั่งยืน กล่าวว่าทางกองทุนเราจะส่งเสริมชาวบ้านที่เดิมปลูกข้าวโพดซึ่งเป็นพืชเชิงเดี่ยวซึ่งใช้สารเคมีมาก ให้หันมาปลูกไม้ผลและไม้ป่าภายใต้หลักการปลุกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง สร้างป่าสร้างรายได้ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระยะเวลา 6 ปี แรก จะดูแลค่าดูแลรักษาป่า ไร่ละ 2,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 10 ไร่ จะมีการรับซื้อผลผลิต โดยมีบริษัทใหญ่อย่างเซ็นทรัลกรุ๊ปมารับซื้อ เป้าหมายขยายผล 1,500 ครอบครัว 15,000 ไร่

ทางด้าน ธกส. ก็จะมีการสนับสนุนสินเชื่อพิเศษให้แก่เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจากป่าไม้มาสร้างป่าปลูกพืชและไม้ผลที่ได้รับการสนับสนุน อาจจะไม่ต้องชำระดอกเบี้ยในช่วง 5 ปีแรก และอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น