อ.สูงเม่น มอบใบประกาศนียบัตรแก่หมู่บ้าน ที่มีการสมัครกองทุนการออมแห่งชาติ ครบ 100%

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายพยุงศักดิ์ พลลุน นอภ.สูงเม่น จ.แพร่ เป็นประธานในการประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยในการประชุมมีการมอบใบประกาศนียบัตรแก่หมู่บ้าน ที่มีการสมัครกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช) ครบ 100% (20 คน) จำนวน 29 หมู่บ้าน ณ หอประชุม อ.สูงเม่น จ.แพร่ รายชื่อหมู่บ้าน 29 หมู่บ้าน ที่เข้าร่วมโครงการกองทุนออมแห่งชาติ (กอช.) ครบ 100% ของ อ.สูงเม่น มีดังนี้ บ้านหนองช้างน้ำ หมู่ 5 ต.บ้านกาศ, บ้านดอนแท่น หมู่ 7 ต.ดอนมูล, บ้านร่องกาศใต้ หมู่ 5 ต.ร่องกาศ, บ้านน้ำพุ หมู่ 3 ต.บ้านกวาง, บ้านสบสาย หมู่ 1 ต.สบสาย, บ้านบวกโป่ง หมู่ 4 และหมู่ 10 ต.น้ำชำ, บ้านปงหัวหาด หมู่ 3, บ้านหาดเจริญ หมู่ 4 ต.บ้านปง, บ้านพระหลวง หมู่ 3 และหมู่ 5 ต.พระหลวง,
บ้านเหล่าใต้ หมู่ 2 และหมู่ 5, บ้านเหล่าเหนือ หมู่ 6 ต.บ้านเหล่า, บ้านทองเกตุ หมู่ 2, บ้านน้ำบ่อ หมู่ 3, บ้านโพธิสุนทร หมู่ 4 และหมู่ 5 ต.เวียงทอง, บ้านสูงเม่น หมู่ 2, บ้านท่ามด หมู่ 4, บ้านสูงเม่น หมู่ 7, บ้านท่าม้า หมู่ 8, บ้านโคนเหนือ หมู่ 10 ต.สูงเม่น, บ้านช่องลม หมู่ 1 และหมู่ 2, บ้านท่งเจริญ หมู่ 4, บ้านช่องลม หมู่ 8, บ้านหัวฝาย หมู่ 10 และบ้านช่องลม หมู่ 13 ต.หัวฝาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!