แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ แข่งขันทักษะได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 รายการ

นายพงษกร ศรีมณี หัวหน้าแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษา ผู้เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับรางวัล 1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพการเขียนแบบก่อสร้างด้วยมือ ในระดับ ปวช. , 2. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ในระดับ ปวส. ได้เป็นตัวแทนสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!