ชาวนาอำเภอแม่ทะลำปางระทม โดนภัยแล้งคุกคามหนัก นาข้าวกว่า 200 ไร่

นายคล้าย สายชมพู ชาวนา บ้านแม่อิบ หมู่ 3 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ได้เดินผ่าแปลงนาข้าวกว่า 2 ไร่ ที่ยืนต้นตายหลังจากในพื้นที่แห่งนี้ประสบปัญหาภัยแล้งในรอบ 25 ปี เบื้องต้นพบว่าแปลงนาข้าวไม่มีน้ำมาหล่อเลี้ยงทำให้ต้นข้าวแคระแกร็น ซึ่งหากเป็นห้วงเวลาปกติก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว แต่ในปีนี้น้ำในลำห้วยแม่อิบ ที่หล่อเลี้ยงชาวบ้าน ได้แห้งขอดมานานกว่า 2 เดือนแล้ว ส่งผลทำให้ผลลิตข้าวในปีนี้ไม่ได้ข้าวแม่แต่เม็ดเดียว นายคล้าย สายชมพู เกษตรกรชาวนา บ้านแม่อิบ ได้เล่าว่า หมู่บ้านแห่งมีบ้านเรือนประมาณ 80 กว่าหลังคาเรือน ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าว ปลูกข้าวโพดสลับกันไป โดยปกติ เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนหรือฤดูทำนา น้ำในลำห้วยก็จะไหลหลากเข้ามาแปลงนา ทำให้ชาวบ้านที่มีอาชีพทำนาก็เร่งปลุกข้าวกันถ้วนหน้า โดยเมื่อ 3 เดือนก่อน หลังจากมีน้ำไหลหลากจากลำห้วย ก็ลงมือปลูกข้าวกัน แต่หลังจากนั้นมาประมาณ 2 เดือน ปรากฏว่าน้ำในลำห้วยแห้งขอด สระน้ำที่ขุดไว้น้ำที่ลดลงเพราะสูบน้ำใส่แปลงนาข้าวจนแห้งขอดเช่นกันและฝนไม่ตกในพื้นที่ ทำให้นาข้าวที่ครบกำหนดที่จะต้องเก็บเกี่ยวผลผลิต ไม่สามรถเก็บเกี่ยวได้เพราะต้นข้าวแคระแกร็น รวงข้าวที่ออกมาไม่มีเม็ดข้าวแปลงนาของตนเองที่มี 2.5 ไร่
ไม่มีผลผลิตข้าวแม้แต่เม็ดเดียวเสียหายทั้งหมด ผลกระทบจากภัยแล้งครั้งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นหนักหนามานานกว่า 25 ปี แล้วปกติแค่คาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเท่านั้นก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่ครั้งนี้รุนแรงมากแม้แต่แปลงปลุกต้นข้าวโพดก็แคระแกร็นผลผลิตไม่ติด ไม่แตกต่างจากชาวนาในหมู่บ้านรายอื่นๆที่ ประสบปัญหากับภัยแล้งขาดน้ำในแปลงนาข้าวเสียหายเป็นจำนวนมากคาดว่าไม่ต่ำกว่า 300 ไร่ ผลผลิตคาดว่าเสียหายไม่ต่ำกว่าร้อย ละ 90 เพราะต้นข้าวเสียหายเกือบทั้งหมดไม่มีผลผลิต ซึ่งข้าวที่ชาวบ้านปลูกไว้คือเพื่อเอาไว้กินเท่านั้นแต่ปีนี้คงต้องหาไปหาซื้อข้าสารมากินกันเกือบทั้งหมด ทั้งนี้พื้นที่ในชุมชนบ้านแม่อิบ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูงชันมีภูเขาล้อมรอบ เมื่อถึงช่วงน้ำหลากน้ำในลำห้วยแม่อิบ จะไหลแรงมากจึงทำให้เกิดปัญหาเรื่องน้ำกัดเซาะแนวตลิ่งของลำห้วย ซึ่งก็ได้สั่งสมมานานหลายสิบปี แม้จะเป็นชุมชนต้นน้ำแต่ยังขาดแหล่งพื้นที่กักเก็บ เมื่อถึงช่วงน้ำหลากจึงทำให้น้ำไหลผ่านลงไปยังพื้นที่ลุ่มจนหมด ชาวบ้านต้องประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ ที่ผ่านมาเคยทำเรื่องร้องขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานท้องถิ่น แต่ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือเนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ รวมทั้งยังติดปัญหาเรื่องพื้นที่ เนื่องจากบ้านแม่อิบ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จึงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือศึกษาตรวจสอบด้านแหล่งน้ำให้แก่ชาวบ้านด้วยเพราะอยู่นอกเขตชลประทาน มีลำห้วยแม่อิบเท่านั้นที่หล่อเลี้ยงชาวบ้านหากลำห้วยแห้งขอดก็จะประสบภัยหาขาดแคลนน้ำ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!