นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินขบวนประท้วงคณะผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์ พร้อมยื่นหนังสือถึงอธิการบดี

นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินขบวนประท้วงคณะผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์พร้อมยื่นหนังสือถึงอธิการบดี หลังของบประมาณจัดงานนิทรรศการ Media Arts and Disign Festival 2019(MUTATION) 150,000 บาท แต่ได้เพียง 5,000 บาท ทำให้ไม่สามารถจัดงานได้
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 พ.ย. 62 นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กว่า 100 คน ถือป้ายเขียนข้อความประท้วง เดินไปตามถนนภายในมหาวิทยาลัย เพื่อไปยังตึกอธิการบดี ยื่นหนังสือเพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์
กรณีที่นักศึกษาได้ของบในการจัดงาน Media Arts and Desing Festival 2019 ในช่วงระหว่าง 18 – 22 พ.ย. 2562 นายยศสุนทร รัตตประดิษฐ์ อายุ 21 ปี ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ บอกว่าที่เดินทางมายื่นหนังสือนั้น ทางนักศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ โดยได้ของบไป 150,000 บาท แต่ทางผู้บริหารของคณะได้ให้งบในการจัดงานเพียง 5,000 บาท เท่านั้น ดังนั้น จึงได้ร่วมตัวกันมายื่นหนังสือกับ ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยมี รศ.อาคม ตันตระกูล ผอ.ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นตัวแทนรับเรื่องแทน และได้นำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมผู้บริหาร และเชิญรองศาตราจารย์ อัศวิณีย์ หวานจริง คณบดี คณะวิจิตรศิลป์มาสอบถามข้อเท็จจริงถึงเรื่องดังกล่าว ว่าติดขัดด้านใด ขณะที่นักศึกษาหลังยื่นหนังสือเสร็จ ยังไม่ยอมกลับปูเสื่อนั่งรอฟังคำชี้แจ้งจากเจ้าหน้าที่ก่อน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!