จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอแม่สะเรียง หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น.นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางไปเป็นประธาน มอบวุฒิบัตรพร้อมประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และกล่าวเปิดโครงการพัฒนางานวิชาการนักศึกษาตามหลักสูตร การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่สะเรียง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอแม่สะเรียง หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับ และมอบวุฒิบัตรพร้อมประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และกล่าวเปิดโครงการพัฒนางานวิชาการนักศึกษาตามหลักสูตร การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมใช้รูปแบบฐานการเรียนรู้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 200 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!