กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในจังหวัด ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน ตรวจสอบรถยนต์ควันดำ

พันเอก รุศมนตรี จิณเสน รอง กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายใน จังหวัด น่าน มอบหมายให้ ร้อยโท ณัฐวิทย์ พัดภู่ รอง หัวหน้า ชุดปฏิบัติการมวลชนร่วมกับ นายศราวุธ ปวนธิ รักษาการ.ขนส่งจังหวัดน่าน พร้อมชุดผู้ตรวจการออกตั้งจุดตรวจการ เพื่อตรวจสอบรถและผู้ขับรถ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พร้อมทั้งตรวจวัดค่าควันดำ เพื่อลดการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (pm 2.5) ตามนโยบายรัฐบาล บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 บริเวณหน้าหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงน่าน ณ บ้านปางสีเสียด ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จากการตรวจสอบได้วัดค่าควันดำรถบรรทุกและรถโดยสาร จำนวน 40 คัน พบรถที่กระทำผิดจำนวน 2 ราย ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ 1 ราย และออกคำสั่งผู้ตรวจการ 1 รายและรถยนต์ ส่วนส่วนบุคคล จำนวน 137 คัน พบรถที่กระทำผิดจำนวน 27 ราย ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ 25 ราย และออกคำสั่งผู้ตรวจการ 2 รายโดยสาร ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน ได้ออกหนังสือให้ผู้ประกอบการขนส่งแก้ไขให้ถูกต้องแล้วนำรถเข้าตรวจสภาพต่อไป ในการบูรณาการร่วมกันครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการและผู้ใช้รถใส่ใจดูแลมั่นตรวจรักษาสภาพของเครื่องยนต์ ซึ่งจะก่อให้เกิดควันดำฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ส่งผลถึงสุขภาพของผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!