เป็นเรื่อง! ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประตูเมืองแพร่ ชาวบ้านเกิดอุบัติเหตุ ถนนลื่นใช้วัสดุไม่เหมาะสม กับการจราจร

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจ.แพร่จากการร้องเรียนของประชาชนชาวแพร่จำนวนที่ใช้เส้นทางในการปรัปยรุงประคูเมืองแพร่ ใหม่โดยสำนักโยธาและผังเมืองจ.แพร่ทำให้ชาวบ้านเกิดอุบัติเหตึได้ง่ายเนื่องจากการนำวัสดุมาปูถนนทำให้ถนนลื่น ทำให้เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผวจ.แพร่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ณ ประตูเมืองทั้ง 4 ประตู โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่ รองนายกเทศบาลเมืองแพร่ รองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจสอบฯ หลังการตรวจสอบ ผวจ.แพร่ได้กำชับและมีข้อสั่งการดังนี้
1. บริเวณ ประตูมาร ประตูชัย และประตูใหม่
1.1 ให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงคอนกรีตพิมพ์ลายให้ไม่มีความลื่น เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
1.2 การจราจรในบริเวณดังกล่าว ให้ มีการตีเส้นแบ่งช่องทางจราจรและมีสัญญาลักษณ์การจราจรที่ชัดเจน และให้เทศบาลเมืองแพร่นำแบร์ริเออร์ หรือต้นไม้มาวางเป็นวงเวียน พร้อมให้แสดงสัญลักษณ์วงเวียนให้จัดเจน
2. บริเวณประตูศรีชุม และทางเลี่ยง
2.1 ตำรวจภูธรเมืองแพร่ ได้จัดระเบียบเส้นทางการสัญจรทางเลี่ยงประตูศรีชุมให้เป็นทางเดินรถทางเดียวเนื่องจากเส้นทางเลี่ยงมีความลาดชันอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
2.2 ให้ติดไฟส่องสว่างทางเลี่ยงประตูศรีชุม ตลอดทางเนื่องจากเส้นทางลูกรังขรุขระ และมืดในเวลากลางคืนเพื่อความปลอดภัยในการสัญจร
2.3 เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และผู้รับจ้างแจ้งจะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน ทุกหน่วยงานรับทราบและจะดำเนินการโดยทันที

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!