“งานในเงา”เทศกาลเยือนแผ่นดิน รอยต่อสามจังหวัด ชายแดนตะวันตก

อบต.แม่สวด จัดกิจกรรมงานในเงาเทศกาลเยือนแผ่นดินรอยต่อสามจังหวัดชายแดนตะวันตก โชว์ต้นทุนของดีชุมชนท้องถิ่นเยี่ยมชมธรรมชาติ และล่องแพแม่น้ำเงา
ณ อุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการ) ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิด มหกรรมของดีชุมชนท้องถิ่นเทศกาลเยือนแผ่นดิน รอยต่อสามจังหวัดชายแดนตะวันตกครั้งที่ 1 ที่มีรอยเชื่อมต่อ กับ จ.เชียงใหม่ และ จ.ตาก
โดย นายเจแฮ พิมพ์วรรณธนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด ได้ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย เพื่อการพัฒนาตำบลอย่างยั่งยืน ประกอบไปด้วย ส่วนราชการในพื้นที่ โรงเรียน อุทยานแห่งชาติแม่เงา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรพัฒนาเอกชน มูลนิธิ ตลอดจนหน่วยงานภาควิชาการ เครือข่ายผู้นำชุมชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อนำเสนอต้นทุนและศักยภาพของชุมชนในพื้นที่ตำบลแม่สวด อ.สบเมยโดยเฉพาะต้นทุนด้านธรรมชาติของแม่น้ำเงาที่ใสและสวยงาม ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2562 ในงานมีกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้ศึกษาในพื้นที่ อาทิ การวิจัยแม่สวดโมเดล งานวิจัยเศรษฐกิจฐานราก สู่การสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ผ่านทรัพยากรบุกพืชเศรษฐกิจ งานวิจัยปลาในแม่น้ำเงา รวมถึงกิจกรรมเวทีเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายการเยี่ยมชมธรรมชาติ และล่องแพแม่น้ำเงา ซึ่งภายในงานจะเป็นการแสดงผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาของแต่ละหมู่บ้าน ชิมอาหารท้องถิ่น การแสดงแสงสีเสียงสื่อวัฒนธรรม ตอน ภารวะแผ่นดินผืนป่าและสายน้ำ ฟื้นจิตวิญญาณ “ปเกอญอ” และ ชมคอนเสริต “วิญญาณป่า” จาก ศิลปินลูกหลานปเกอญอและเครือข่ายในเงา เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในเงาให้มีวิถีชีวิตอยู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!