สวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร สิ่งแวดล้อมศึกษา (EECG)

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 องค์การสวนสัตว์ โดย สวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพในจัดการฝึกอบรมหลักสูตร สิ่งแวดล้อมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 The Environmental Education & Conversation Global (EECG), USA ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การจัดการระบบอาสาสมัครสวนสัตว์ สำหรับผู้ใหญ่ (Adult Zoo Volunteer)”
โดยมี รอง ผอ.องค์การสวนสัตว์ นายอภิเดช สิงหเสนี เป็นประธานในพิธีเปิด และมี ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน พร้อมด้วยผู้บริหารสวนสัตว์เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีซึ่งการฝึกอบรมนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 23 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมปาริชาติ สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมีวิทยากร Mr. Augusto Medina, Ph D. จาก EECG เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ตลอดช่วงระยะเวลาการฝึกอบรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!