ห้วยตึงเฒ่า!! ติดป้าย ”ห้ามลงเล่นน้ำก่อนเวลา 11 น.” หลังอากาศหนาวเย็น

พ.อ.สุปกรณ์ เรือนสติ ผู้จัดการ สำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  เผยว่าขณะนี้สภาพอากาศที่หนาวเย็นลงต่อเนื่อง ทำให้กองอำนวยการรักษาความปลอดภัยทางน้ำห้วยตึงเฒ่า ต้องออกปิดป้ายประกาศแจ้งต่อเจ้าของร้าน และพนักงานทุกคน เพื่อแจ้งต่อนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาใช้บริการตามซุ้มริมน้ำ ให้ลงเล่นน้ำได้ตั้งแต่ 11.30 น. และเลิกเล่นน้ำ 17.30 น.
เนื่องจากอากาศจะเย็นลงเร็ว อาจทำให้ผู้ที่ลงเล่นน้ำอาจเกิดตะคริว เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการจมน้ำได้ เพื่อเป็นการป้องกันดูแลนักท่องเที่ยว พร้อมจัดป้ายเตือนเขตน้ำลึกห้ามลงเล่นน้ำ จัดเจ้าหน้าที่ทางบกและเรือออกตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันทุกซุ้มทุกร้านจะต้องมีอุปกรณ์จัดเตรียมช่วยเหลือนักท่องเที่ยวติดไว้ตามซุ้ม
อย่างไรก็ตาม ได้ทำการการฝึกอบรมทั้งทฤษฎี และปฏิบัติให้กับมวลชนร้านค้า เพื่อการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ของอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าทะเลเชียงใหม่ ในปีนี้จัดการฝึก 2 รุ่น ๆ ที่ 1 จำนวน 146 คน รุ่นที่ 2 (คือวันนี้) จำนวน 74 คน รวม 2 รุ่น 220 คน สมาชิกมวลชนนี้จัดมาจากสมาชิกของร้านค้าได้แก่เจ้าของร้านค้า, กุ๊ก, บริกร และ คนล้างจาน ทั้งหมดต้องผ่านการฝึกถึงจะมาทำงานในห้วยตึงเฒ่าได้
จะเป็นกำลังสำคัญรอบอ่างฯ ช่วยเป็นหูเป็นตาในการช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ห้วยตึงเฒ่าได้จัดตั้งกองอำนวยการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ มีเจ้าหน้าที่ หลัก 14  คน มีระบบการติดต่อสื่อสาร มีชุดเฝ้าระวังชายฝั่งรอบอ่าง มีเรือลาดตระเวณป้องปราม, เฝ้าระวัง จำนวน 2 ลำ และมีเรือช่วยเหลือกู้ภัยทางน้ำขนาดบรรทุก 8 คน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 ลำ และบนเรือจะมีเตียงพยาบาลเป็นพื้นที่เพื่อทำการการปั๊มหัวใจ ผายปอด  หลังจากดึงตัวขึ้นบนเรือแล้ว สามารถผายปอด ปั๊มหัวใจได้ทันทีไม่ให้เกิน 4 นาที ถ้าเกินจะเป็นอัมพฤกษ์ หรือมากกว่านั้น
หลังจากฝึกแล้ว จะมีระบบการรีเช็คโดยการสุ่ม และในห้วง 2 เดือน จะฝึกทบทวน 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดความพร้อม 100% สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ในการลงเล่นน้ำที่ทะเลเชียงใหม่ ในห้วยตึงเฒ่ามีหาดทรายยาว 1.5 กม. ขอเชิญชวนมาเล่นน้ำที่ห้วยตึงเฒ่า การเดินทางมาง่าย สะดวกและปลอดภัยในห้วยตึงเฒ่าทะเลเชียงใหม่ ห่างจากศาลากลางจังหวัดเพียง 3.5 กม.เท่านั้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!