ส่วนราชการในพื้นที่ เสริมงามและสบปราบ ร่วมบริษัทไทยเบฟเวอเรจ มอบผ้าห่มคลายหนาว ให้กับชาวบ้าน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายชัยธวัช ศิวบวร หน.สนง.ปภ.จ.ลำปาง มอบหมายให้ นายชาคร ณ ลำปาง หน.สนง.ปภ.จ.ลำปาง สาขาเถิน พร้อมด้วย น.ส.อุไรวรรณ แก้วมูลคำ หน.ฝ่ายสงเคราะห์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว ของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กับโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 20 โดยในช่วงเช้า เวลา 09.30 น. มอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่ อ.เสริมงาม ณ หอประชุม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง จำนวน 1,000 ผืน และเวลา 13.30 น. มอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่ อ.สบปราบ ณ หอประชุม อ.สบปราบ จ.ลำปาง จำนวน 500 ผืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!