ลำพูนจัดประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อ เพิ่มศักยภาพความโปร่งใส และความสุจริตในจังหวัด

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.15 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพความโปร่งใสและความสุจริตในจังหวัดลำพูน เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติให้หน่วยงานภาครัฐ ณ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!