ชาวบ้านห้วยมะซาง เชิญนักท่องเที่ยวหนาวนี้สัมผัสสีสันคนบนดอย สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลาหู่

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2562 นายยูเซฟ คนสวรรค์ ผู้ใหญ่บ้านห้วยมะซาง ม.5 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เผยว่า บ.ห้วยมะซาง เป็นหมู่บ้านของชนเผ่าลาหู่ที่มีวิถีชีวิตเผ่าหนึ่งอันมีมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงาม มากมายไม่แพ้เผ่าอื่นๆ เช่น ภาษา การแต่งกาย หัตถกรรม ศิลปะการแสดงและดนตรี ฯลฯ สิ่งที่โดดเด่น และเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปได้แก่ การเป่าแคน และการเต้นจะคึ องค์ความรู้ภูมิปัญญาเหล่านี้ชาวลาหู่ได้มีการสืบทอดถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามวิถีชีวิต ทางหมู่บ้านห้วยมะซาง กลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ โดยสมาคมลาหู่ในประเทศไทย เตรียมจัดงานมหกรรมชนเผ่าสีสันคนบนดอย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชาวลาหู่ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยกำหนดจัดงานวันที่ 26-27 ธ.ค. 2562 ซึ่งในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวและมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวดอยช้าง-วาวี กันเป็นจำนวนมาก ในงานจะมีการจำลองวิถีชีวิต การแสดงศิลปวัฒนธรรม การตำข้าว เป่าแคน เต้นจะคึ โล้ชิงช้า การยิงหน้าไม้ ขี่รถล้อเลื่อนไม้ของเล่นพื้นบ้าน ช้อปสินค้าชุมชนของเผ่าลาหู่ เช่น ชา กาแฟ สมุนไพร พืชผลไม้ทางการเกษตรสำหรับชนเผ่าลาหู่ มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในประเทศธิเบต และเคยมีอาณาจักรเป็นของตนเองในดินแดนที่เรียกว่า “ดินแดนแห่ง 18 หัวหน้าชนเผ่า” โดยมีเมืองหลวงชื่อ “ลิเชียงกาซี” อยู่ในมณฑลยูนนานของประเทศจีน ต่อมาได้ถอยร่นลงสู่ประเทศพม่า ลาว และได้เคลื่อนย้ายเข้าสู่ประเทศไทย ทางบ้านต้นน้ำแม่มาว ตำบลม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ปัจจุบันมีการกระจายอยู่ใน 7 จังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน ตาก กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย ได้แก่ ลาหู่ญี ลาหู่นะ ลาหู่เชเล ลาหู่ซีบาเกียว ลาหู่ซีบาหลา ลาหู่แฮะก๊าย ลาหู่ฟู และลาหู่กู่เลา เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!