กรมทหารพรานที่ 36 เน้นเชิงรุกประชาสัมพันธ์ รณรงค์การแก้ไขและป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

เมื่อ 19 พ.ย. 62 พ.อ.สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 36/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 สั่งการให้ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพลเรือน ทำการประชาสัมพันธ์ เพื่อขอความร่วมมือ การรณรงค์ในการป้องกันไฟป่าและหมอกควันจากราษฎรในพื้นที่ อ.แม่ลาน้อย, อ.แม่สะเรียง, อ.สบเมย และอ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ผ่านสถานีวิทยุสามหมอกเรดิโอ คลื่นความถี่ 100 Mz. ระบบ FM ออกอากาศจากค่ายเทพสิงห์ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ขณะเดียวได้ จัดกำลังพลพบปะราษฎรในพื้นที่ ทั้ง 4 อำเภอ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน อาทิเช่น พื้นที่บ้านหัวแม่โถ ม.1 ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย บ้านโกหง่อคี ม.4 (หย่อมบ้านสบเมย) ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย โดยมีการตอบรับพร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในทุกพื้นที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!