รร.สบปราบพิทยาคม คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดวงดนตรี IC 10th Anniversary Music Talent

ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติมอบรางวัล และกล่าวแสดงความยินดี แก่วงดนตรีที่เข้าร่วมการประกวดวงดนตรีและการร้องเพลงภาษาอังกฤษ IC 10 Anniversary Music Talent ในงาน 10 ปี “วิทยาลัยแห่งการพัฒนา มุ่งมั่นก้าวหน้า สู่ความเป็นเลิศ” เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วง THE JOKER จากโรงเรียนสบปราบพิทยาคม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ วงสมพงศ์ จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วงดารุณี จากโรงเรียน ดาราวิทยาลัย
และรางวัลชมเชย ได้แก่ วง PRIME โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่, วง MRW band P โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม และวง the underToilet จากโรงเรียนธรรมราชศึกษา
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อนุสรา ศิริมงคล อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาและการสื่อสาร เชิงสร้างสรรค์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, อาจารย์ปรเมศวร์ สรรพศรี อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คุณโคมฉาย วิสารกาญจนะ นักดนตรีอาชีพ สมาชิกวง Mystic Lanterns และคุณณัฏฐ์พล สมบูรณ์ทวีสุข ผู้อำนวยการสถาบัน Paradise Dance Studio C.N.X เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!