แผ่นดินไหว ขนาด 1.2 อ.พาน จ.เชียงราย

เกิดเหตุแผ่นดินไหว ขนาด 1.2 ความลึก 2 กม. จุดศูนย์กลาง : อ.พาน จ.เชียงราย (Amphoe Phan, ChiangRai) วันที่ – เวลา (ประเทศไทย) : 02 ธันวาคม 2562 22:44 น. วันที่ – เวลา (UTC) : 02 ธันวาคม 2562 15:44 Z. ละติจูด, ลองจิจูด : 19.69, 99.7 ลึกจากผิวดิน : 2 กม.

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!