วัดสูงเม่นสร้างชื่อ! รับรางวัลระดับประเทศ ชุมชนคุณธรรม ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรตัวอย่าง

พระครูวิบูลสรภัญ รองเจ้าอาวาสวัดสูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ เจริญพรกับผู้สื่อข่าวว่า นับเป็นเกียรติประวัติของวัดสูงเม่นและคณะศรัทธาวัดสูงเม่น ที่เป็นหนึ่งเดียวของ จ.แพร่ ที่ได้รับรางวัลโล่รางวัลระดับประเทศจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยวันนี้ วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. ที่ศาลากลาง จ.แพร่ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผวจ.แพร่ เป็นประธานผู้แทนกรมการศาสนา มอบโล่ชุมชุนคุณธรรมให้แก่วัดสูงเม่น ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรตัวอย่างของ จ.แพร่ ในระดับประเทศ ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2562โดยมี นายศิวดล สุนทรเนติวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.สูงเม่น เป็นผู้รับโล่แทนคณะกรรมการวัด ซึ่งทาง ชุมชนคุณธรรมวัดสูงเม่น อันประกอบไปด้วย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ส่วนราชการ อ.สูงเม่น ทต.สูง เม่น และโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร จะได้ร่วมกันเปิดหมู่บ้านคุณธรรม ขับเคลื่อนพลังบวรตัวอย่าง ในวันที่ 7 มกราคม 2563 หรือในวันเปิดงานประเพณีตากธัมม์ต่อไป ขออนุโมทนาบุญกับผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!