โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จัดกิจกรรม ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิด กิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” โดยมีนายบุญทวี วิทยาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กล่าวรายงานถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีนักเรียนร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร โดยทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จัดกิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะกระบวนการเกี่ยวข้าวและทักษะการดำรงชีวิต เข้าใจวิถีชีวิต มีจิตสำนึกในการธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาไทย ตลอดรวมถึงสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และนำทักษะวิถีชีวิตของเกษตรกรไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมรำลึกถึงวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งถือเป็น “วันชาติ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!