ครบรอบ 1 ปี กาดกองเก่าอารยธรรมชุมชนล่ามช้าง ถนนคนเดินสายวัฒนธรรม

เมื่อวานนี้ (6 ธ.ค. 62) ที่ผ่านมา ที่กาดกองเก่าชุมชนล่ามช้าง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฉลองครบรอบ 1 ปี กาดกองเก่าอารยธรรมชุมชนล่ามช้าง ถนนคนเดินสายวัฒนธรรม ที่เป็นแหล่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยแล้ว 1 ปี
ชุมชนล่ามช้าง เป็นชุมชนเก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่ มานานกว่า 600 ปี และเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีบ้านเรือนมากกว่า 900 ครัวเรือน ทางกรรมการชุมชนได้เล็งเห็นว่าชุมชน ควรจะเก็บรักษาอารยธรรม วัฒนธรรม จารีตประเพณี และอัตลักษณ์ความเป็นล้านนาไว้ เพื่อสืบทอดต่อไป จึงได้จัดทำ “กาดกองเก่าอารยะธรรมล่ามช้าง” ขึ้น เพื่อจะได้ให้ชาวชุมชนล่ามช้าง และชุมชนข้างเคียง นำอาหารและสินค้ามาจำหน่ายทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล “ไทยนิยมยั่งยืน” ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ทั้งนี้ ได้มีการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP รวมไปถึงเชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยว ให้มีความโดดเด่น อีกทั้งสร้างและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ และนำมาต่อยอดการบริหารจัดการชุมชนอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน ทำให้เกิดกิจการต่อเนื่องและวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้ สามารถเลี้ยงตัวเองได้ในอนาคต

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!