ร.ร.อนุบาลดรุณนิมิต จัดฝึกอบรมหลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ที่โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ ฝึกอบรมความรู้ การป้องกันและแจ้งเหตุอัคคีภัย ให้กับบุคลากรโรงเรียนฯโดยมี นายธวัช บุญประเสริฐ ผู้จัดการโรงเรียนฯ กล่าวเปิดการอบรม ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ทั้งการแจ้งเหตุ การรวมพล การดับไฟจากถังก๊าซหุงต้มรั่ว และน้ำมันเชื้อเพลิง ด้วยอุปกรณ์ ให้มีความรู้ เบื้องต้นในการระงับเหตุนายวินิจ จอกดี หัวหน้าหน่วย ฝึกอบรมและเผยแพร่วิชาการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่และครูฝึก ให้ความรู้ทางวิชาการ เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย การดับไฟในเบื้องต้น และการแจ้งเหตุ สาธิตวิธีการดับไฟ พร้อมทั้งมีการทดสอบทักษะ โดยการทำข้อสอบพื้นฐานจากการอบรม จากนั้นได้ลงฝึกภาคสนามจริง ทั้งการพบเหตุ การดับไฟเบื้องต้น การแจ้งเหตุ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การรวมพล และการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และสาธิตการดับไฟจากก๊าซหุงต้มรั่ว
จากนั้นได้มีการให้บุคลากรชาย-หญิงกว่า 30 คน ฝึกทดสอบจำลองสถานการณ์จริง เกิดสายท่อก๊าซหุงต้มรั่ว และมีไฟลุกไหม้ มีก๊าซรั่วออกจากถัง โดยให้ใช้มือเปล่าจับสายท่อก๊าซ สะบัดในการดับไฟ การใช้นิ้วมืออุดท่อส่งก๊าซดับไฟ และการใช้นิ้วมืออุดท่อถังก๊าซที่มีไฟลุก ทำให้หลายคนพากันตื่นเต้น รวมทั้งการใช้ถังน้ำยาเคมี ในการดับไฟที่ลุกไหม้ ทั้งไฟจากก๊าซที่ลุกไหม้ และจากไฟที่ลุกไหม้จากน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ก็ทดสอบผ่านมาตรฐาน การอบรมในเบื้องต้นทุกคน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและความรู้ ลดความรุนแรงของเหตุ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!