สพป.แพร่เขต 2 ชวนออกกำลังกาย วิ่งเพื่อสุขภาพ ภายใต้โครงการ PHRAE2 RUN 2019

ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 (ผอ.สพป.แพร่ เขต 2) เผยว่า สพป.แพร่ เขต 2 ขอเชิญชวนข้าราชการครูในสังกัด ได้ออกกำลังกายโดยการวิ่งเพื่อสุขภาพ โดย สพป.แพร่ เขต 2 ได้เปิดโครงการมาตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ตนเองพร้อมด้วย ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว, นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 นำผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพ ภายใต้โครงการ PHRAE2 RUN 2019 ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ณ บริเวณสนามหน้าอาคาร สพป.แพร่ เขต 2 อ.ลอง จ.แพร่ วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริม กระตุ้น และปลุกกระแส ด้านการออกกำลังกายเพื่อให้ครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ใส่ใจสุขภาพหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หลังจากได้มีการรณรงค์กิจกรรม โรงเรียนในสังกัดได้นำคณะครูและนักเรียนวิ่ง เพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องในบริเวณใกล้ๆ โรงเรียนอีกด้วย ขอเชิญชวนทุกท่านที่รักสุขภาพโดยการวิ่ง สามารถไปร่วมกับสถานศึกษาใกล้บ้านได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!