สหกรณ์นิคมแม่ริม สานมือสถาบันภัทรเวช สยามแพทย์แผนไทย บริการตรวจสุขภาพฟรี

วันที่ 8 ธ.ค.2562 ด้วยความห่วงไยในสภาพอากาศที่หนาวเย็น เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย สหกรณ์นิคมแม่ริม จำกัด นำโดย นายโชคดี สรณ์วิโรจน์ ประธานสหกรณ์ฯร่วมกับ สถาบันภัทรเวชสยามแพทย์แผนไทย โดย ดร.สยัน พรหมดี สมาชิกสหกรณ์ นำคณะออกภาคสนามบริการตรวจสุขภาพในพื้นที่ชุมชนห้วยทราย ม.5 และชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในชุมชนดังกล่าว ซึ่งเป็นการตรวจสุขภาพตามตำราหมอพื้นบ้านล้านนา รับยา พร้อมบริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้ฟรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการอนุรักษ์ ฟื้นฟูหมอพื้นบ้านล้านนา หมอชนเผ่าและสมุนไพรท้องถิ่น มีชาวบ้านที่สนใจทยอยเข้าร่วมรับการตรวจทั้งสุขภาพและตรวจวัดสายตาโดยเฉพาะผู้สูงวัยมาใช้บริการจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!