เสริมทัพความรู้ด้วยกูรูตัวแม่ด้านการออกแบบแฟชั่น

9 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ ผู้ดำเนินรายการ ,คุณณัฐฏ์ มั่งคั่ง แบรนด์ Kloset ,คุณศิริชัย ทหรานนท์ แบรนด์ Theatre ,คุณเมธาวี อ่างทอง แบรนด์ Black Sugar และคุณจิตรลดา วงศ์พราวมาศ Assistance Department Manager Siam Piwat Retail Holding Co., Ltd. ร่วมกันเสวนา ” ผลงานความสำเร็จของดีไซน์เนอร์จากการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล ” ที่โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่
โครงการ Qurated Fashion Incubation Project ในแนวคิด Me Wisdom ออกแบบด้วยภูมิปัญญา แบ่งออกเป็น 3 ธีมหลัก 1.การออกแบบกับธรรมชาติ เป็นการนำเสนอผลงานการออกแบบและพัฒนาสินค้าแฟชั่นที่ตอบสนองความต้องการของคนเมืองรุ่นใหม่ที่มีปรัชญาการใช้ชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เป็นแฟชั่นที่คำนึกถึงสิ่งแวดล้อม การคิดการสร้างบันดาลใจ การออกแบบและการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2.การออกแบบกับวัฒนธรรม เป็นการนำเสนอผลงานการออกแบบ และพัฒนาสินค้าแฟชั่นที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนเมืองรุ่นใหม่ที่โหยหารากเง้าตัวตนของตนเอง ในโลกที่สับสนและตัวเลือกสินค้าที่มากมาย ทำให้ผู้บริโภคเป็นเหยื่อแฟชั่นได้ง่าย การพยายามดิ้นรนบริโภคสินค้าแฟชั่นจากโลกตะวันตกที่หรูหราและมีภาพลักษณ์ที่ทันสมัย
3.การออกแบบกับการแสดงตัวตน เป็นนำเสนอผลงานการออกแบบและพัฒนาสินค้าแฟชั่นที่ตอบสนองความต้องการของคนเมืองรุ่นใหม่ที่ค้นหาตัวตนที่แตกต่าง การยืนเด่นเป็นสง่าท่ามกลางสังคมเมืองยุคดิจิตัลที่สับสนวุ่นวายเป็นสิ่งกลุ่มผู้บริโภคตลาดนี้ต้องการ การมีตัวตนเป็นที่ยอมรับในสังคม การมีจุดยืนในด้านการแสดงออกสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่แตกต่างจากแฟชั่นกระแสหลักแสดงให้เห็นถึงการเข้าถึงโลกแฟชั่นที่แท้จริงสำหรับการสัมมนา เน้นเฉพาะกลุ่มแฟชั่น หลักสูตรต่างๆ อาทิ 1. โครงการ Qurated Fashion Incubation หรือโครงการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการแฟชั่น 2. โครงการพัฒนา Pattern เป็นการสอนสร้างต้นแบบตัดเย็บแบบสากล 3. สำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ ที่ต้องการทดลองตลาด เรามีโครงการ New faces 4. คณะผู้แทนการค้าสินค้าแฟชั่นไปเจรจาการค้าที่ญี่ปุ่น (โตเกียว โอซาก้า) 5. คณะผู้แทนการค้ากลุ่มสินค้าตลาดเฉพาะ หรือ Niche Market อย่างสินค้าแม่และเด็ก สินค้าสัตว์เลี้ยง สินค้าสำหรับผู้สูงอายุ ไปเจรจาการค้า และ6. โครงการพัฒนาสินค้าสิ่งทอที่มีคุณสมบัติพิเศษ นำผู้ผลิตสิ่งทอคุณสมบัติพิเศษ มาจับคู่ธุรกิจกับ กลุ่มนักออกแบบ และผู้ผลิตสินค้ากลุ่มแฟชั่น เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สามารถปรับตัวสู่การตลาดเชิงรุก ก้าวทันกระแส “โลกการค้า” ที่เปลี่ยนแปลง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการส่งออกสินค้าและบริการของไทยสู่ตลาดต่างประเทศตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่น สิ่งทอกระเป๋าและเครื่องประดับ ให้มีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น ได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและโครงการพัฒนาศักยภาพที่หลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่ผู้ประกอบการรายเล็กที่ยังไม่เคยส่งออก เริ่มส่งออก ไปจนถึงผู้ส่งออกที่ต้องการขยายตลาดใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา ข้อมูลด้านสินค้าและตลาด ซึ่งสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ www.ditp.go.th หรือสอบถาม สายด่วนผู้ส่งออก 1169

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!