แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ทดลองกลับรถทิศทางเดียว ทางหลวง 118 เชียงใหม่-ดอยนางแก้ว

แจ้งประชาสัมพันธ์การทดลองกลับรถทิศทางเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง ในทางหลวงหมายเลข 118 ตอน เชียงใหม่ – ดอยนางแก้ว ที่ กม.5+987 (หน้าหมู่บ้านคุรุสภา), กม.7+425 (หน้าหมู่บ้านฟลอร่าวิลล์) และกม.9+000 (ปากทางเข้าหมู่บ้านพยากน้อย)

โดยจะเริ่มดำเนินการทดลองตั้งแต่วันที่ 11 – 24 ธันวาคม 2562 (14 วัน)
สายด่วนกรมทางหลวง1586

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!