ผอ.สพป.แพร่ เขต1 คนใหม่! เดินทางมารับตำแหน่งที่บ้านเกิดได้รับการต้อนรับจากชาวแพร่อย่างอบอุ่น

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1(สพป.แพร่ เขต 1) ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายสมคิด ธรรมสิทธิ์ รองผอ.สพป.ลำปางเขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ลำปางเขต 1 กว่า 130 ชีวิต ได้เดินทางมาส่ง นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 มารับตำแหน่ง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 อย่างเป็นทางการ
โดย มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 และ ข้าราชการครูแบละบุคลากรทางการศึกษา สังกัดต่างๆในจังหวัดแพร่มาร่วมต้อนรับพร้อมกับแสดงความยินดี นำโดย นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ อดีตผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายมานพ ดีมี อดีตผอ.สพม 34 ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม 37 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผอ.สกสค.จังหวัดแพร่ นายสุทัศน์ พรมทอง ประธานกรรมการสหกรณ์บริการครูแพร่ นายอนุสรณ์ พรมรังกา ตัวแทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด นายวิวัฒน์ ตันศิริ ประธานชมรมผู้ตัดสินกีฬาจังหวัดแพร่ นายเทอดศักดิ์ ผิวเกลี้ยง ประธานกลุ่มร.ร.เอกชนจังหวัดแพร่ผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 และอีกหลายหน่วยงานประวัตินายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นคนจังหวัดแพร่ โดยกำเนิด ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2507 ภูมิลำเนา ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1ประวัติการศึกษา วุฒิสามัญ มัธยมศึกษาปีที่ 5 สาขา คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วุฒิอื่น ๆ สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ห้า ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีประวัติการรับราชการ29 กรกฎาคม 2530 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนสิริแก้วเจริญ สปอ.ไทรงาม สปจ.กำแพงเพชร
2 สิงหาคม 2534 นักวิชาการศึกษา 4 สำนักงานศึกษาธิการอำเภอไทรงาม จ.กำแพงเพชร
26 กุมภาพันธ์ 2536 ผู้ช่วยศึกษาธิการกิ่งอำเภอบ่อเกลือ (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 5) สำนักงานศึกษาธิการกิ่งอำเภอบ่อเกลือ จ.น่าน14 กุมภาพันธ์ 2537 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอนาหมื่น (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 5) สำนักงานศึกษาธิการกิ่งอำเภอนาหมื่น จ.น่าน3 มกราคม 2540 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอนาหมื่น (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 6) สำนักงานศึกษาธิการอำเภอนาหมื่น จ.น่าน
1 ตุลาคม 2540 ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอวังเจ้า (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 6) สำนักงานศึกษาธิการกิ่งอำเภอวังเจ้า จ.ตาก
25 พฤศจิกายน 2542 ศึกษาธิการอำเภอปางศิลาทอง (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 7) สำนักงานศึกษาธิการอำเภอปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร25 กันยายน 2545 ศึกษาธิการอำเภอปางศิลาทอง (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 8) สำนักงานศึกษาธิการอำเภอปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
5 พฤศจิกายน 2545 ศึกษาธิการอำเภอไทรงาม (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 8) สำนักงานศึกษาธิการอำเภอไทรงาม จ.กำแพงเพชร7 กรกฎาคม 2546ศึกษาธิการอำเภอ (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 8) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1
1 มีนาคม 2547 ศึกษาธิการอำเภอ (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 8) ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 118 มิถุนายน 2547 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1
22 พฤศจิกายน 2560 จนถึงปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 รับราชการที่ สพป.ลำปาง เขต 1 ได้ 2 ปีกว่าเล็กน้อย ย้ายมาเป็น ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ภูมิลำเนาบ้านเกิดที่จ.แพร่ โดยเหลืออายุราชการอีก 5 ปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!