ผู้ว่าฯ เจริญฤทธิ์ อวยพรปีใหม่ ให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเชียงใหม่

เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๓ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก พระบรมธาตุดอยสุเทพ ครูบาเจ้าศรีวิไชย ตลอดจน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องประชาชน ชาวเชียงใหม่ จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพลังความคิดที่จะร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ให้วัฒนาสถาพรยิ่งขึ้นสืบไป
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!