ตรวจเข้มรถควันดำ! เทศบาลฯ ร่วมกับ ตร.จราจร แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มงานอากาศและเสียงส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง ทน.เชียงใหม่ ร่วมกับ กลุ่มงานจราจร ตร.ภ.จ.เชียงใหม่ ร่วมกัน ตั้งจุดตรวจการห้ามใช้รถควันดำ ตามนโยบายลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM. 2.5 จากท่อไอเสียรถยนต์ บริเวณ ถ.โชตนา รถถูกเรียกตรวจสอบทั้งหมด 40 คัน ผ่านเกณฑ์มาตราฐาน 11 คัน ออกคำสั่งเจ้าพนักงานห้ามใช้รถชั่วคราว 7 คัน ปรับตาม พ.ร.บ.จราจร 4 คัน และยกเลิกคำสั่งการใช้รถ 3 คัน
ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมใจกันป้องกันฝุ่นและ หมอกควัน ในฤดูแล้งปีนี้แต่เนิ่น ๆ หมั่นตรวจตรวจสภาพรถ และไม่เผากิ่งไม้ หรือใบไม้
ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!