อธิการ มช. รับมอบทุน ปรับปรุงเรือนโบราณล้านนา จาก U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preaervation (AFCP) 2019

ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวขอบคุณและรับมอบทุนจากอุปฑูตรักษาการแทนเอกอัครราชฑูต ไมเคิล ฮีธ และกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ ฌอน โอนีลล์ จำนวน 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนในการปรับปรุงซ่อมแซม และอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา ในโครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiangmai จาก U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preaervation (AFCP) 2019
โครงการดังกล่าว จะดำเนินการอนุรักษ์บ้าน และยุ้งข้าวโบราณ จำนวน 11 หลัง ที่ตั้งอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และฝึกอบรมแก่ช่างฝีมือล้านนารุ่นใหม่ในท้องถิ่น โดยมี ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประธานโครงการ กล่าวรายงาน เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!