อ.เชียงแสน เตรียมการตรวจติดตามขององคมนตรี ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2562 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ระดับอำเภอ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง เพื่อเตรียมการ ตรวจติดตาม โครงการ ของนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในห้วงวันที่ 8-9 หรือ,15-16 มกราคม 2563 ณ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านธารทอง ม.11 ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ. เชียงราย
การดำเนินการของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านธารทอง มีทั้งการฟื้นฟูสภาพป่าและระบบนิเวศน์ โดยมีการจ้างแรงงานราษฎรเพื่อให้มีรายได้ และเป็นแหล่งเรียนรู้จากสถานีเพื่อที่จะ ไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเองที่มีอยู่ให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืน ไม่บุกรุกทำลายป่าทำให้มีที่อยู่และที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง ซึ่งสถานีได้เน้นปลูกไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักปลอดสารพิษรวมถึงการหาตลาดเพื่อจำหน่ายให้แก่ราษฎรที่เข้าร่วม โครงการกับทางสถานีด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!