เปิดอย่างยิ่งใหญ่ งานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563

วันที่ 30 ธ.ค. 2562 ที่เวทีกลาง ด้านหลังศาลากลาง จ.เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โดยมีเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องชาว จ.เชียงใหม่ ให้ความสนใจเข้าร่วมพิธีเปิดกันอย่างคึกคัก
จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ อบจ.เชียงใหม่ และทุกภาคส่วน กำหนดจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 11 มกราคม 2563 รวม 13 วัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และให้หน่วยราชการทุกภาคส่วน สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ได้จัดแสดงนิทรรศการ หรือการให้บริการของภาครัฐตามภารกิจของหน่วยงาน ส่งเสริมการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม รวมไปถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น
นอกจากนี้ ยังมีการจัดประกวดนางสาวเชียงใหม่ การออกร้านกาชาด การออกร้านผลิตภัณฑ์ของชุมชน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของทั้ง 25 อำเภอ การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใน จ.เชียงใหม่ ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ รวมถึงการเฉลิมฉลองต้อนรับศักราชใหม่ 2563 โอกาสนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องและประชาชนชาวเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว ร่วมชมนิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆ ภายในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ณ สนามด้านหลังศาลากลาง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 11 มกราคม 2563 เข้าชมงานฟรี เพื่อให้ได้มาเที่ยวกันอย่างจุใจ และมีความสุขตลอด 13 วัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น