กรมป่าไม้ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาบุกรุกดอยม่อนแจ่ม 6 ม.ค. นี้

ในวันจันทร์ที่ 6 ม.ค. 2563 เวลา 14.00 น. โดยมี นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน กอ.รมน. องค์กรฝ่ายปกครองท้องถิ่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมหารือ พร้อมสรุปสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่ดอยม่อนแจ่ม

ทางกรมป่าไม้ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ ในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 ณ อาคารศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น