ผอ.สพม. 35 เปิดโครงการ “ปันน้ำใจ สานสายใย เครือเตรียมพัฒน์” เป็นการสอนเสริม O-NET

ผอ.สพม.35 เปิดโครงการ “ปันน้ำใจ สานสายใย เครือเตรียมพัฒน์” เป็นการสอนเสริม O-NET นักเรียนในสังกัดร่วม 3 แห่ง กว่า 400 คน

นายประจักษ์ สีหราช ผอ.สพม.เขต 35 เป็นประธานเปิดโครงการ “ปันน้ำใจ สานสายใย เครือเตรียมพัฒน์” โดยได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายโรงเรียนเตรียมพัฒน์ เพื่อสอนเสริม O-NET ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ระหว่างวันที่ 8 – 9 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีโรงเรียน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม และโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รวมนักเรียน 470 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งวิทยากรได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร 5 ท่าน คือ นายภาณุมาศ หมุนเกตุ ครูวิชาภาษาไทย, น.ส.อุดมพร พรมมา ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์, ว่าที่ ร.ต.ชัยศาสตร์ คเชนทร์สุวรรณ์ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์, นายปิยวัชร์ สุทธิวนิช ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา และน.ส.ปวีณา ลาสงยาง ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

ร่วมแสดงความคิดเห็น