เปิดงานวันนี้ ! เทศกาลร่มบ่อสร้าง และหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 37 ณ หมู่บ้านบ่อสร้าง อ.สันกำแพง

เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ เที่ยวงานส่งเสริมการท่องเที่ยว “1 วันได้ เที่ยว 3 งาน” ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2563

– งานเทศกาลร่มบ่อสร้าง และหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 37 ณ หมู่บ้านบ่อสร้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
– งานมหัศจรรย์ล้านนาเมืองกระดาษสาบ้านต้นเปา ครั้งที่ 16 ณ หมู่บ้านต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
– งานมหกรรมโคมบ้านหนองโค้ง และหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 9 ณ บ้านหนองโค้ง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ต.ต้นเปา เป็นตำบลที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งของงานหัตถกรรม และศิลปะพื้นบ้านประเภทต่าง ๆ ทั้งงานทอผ้า งานแกะสลักและผลิตภัณฑ์จากไม้ งานจักสาน งานศิลปะกระดาษสา งานโคมและงานร่มบ่อสร้างเป็นต้น ถือเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกความเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้าน ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในตำบลต้นเปา เป็นอาชีพหลักของราษฎรในห้องถิ่นที่ประกอบอาชีพด้านนี้มาช้านาน และหมู่บ้านบ่อสร้าง ซึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่งในเขต ทม.ต้นเปา มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมทั่วโลก ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวไทย และชาวต่างประเทศ ที่สำคัญแห่งหนึ่งของ จ.เชียงใหม่ โดยการจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

โดยการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้ นทท.ทั้งไทยและต่างประเทศ ได้ชื่นชมความงดงามของศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของล้านนา เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของประชาชน เพื่อทำให้ราษฎรมีงานทำอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อกระตุ้นให้ราษฎรผู้ประกอบอาชีพทำร่ม และหัตถกรรมท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงวิธีการที่จะพัฒนาสินค้า ร้านค้า และชุมชนของตนเอง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนให้ท้องถิ่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม เป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้เดินทางเข้าชมแหล่งที่ผลิตหัตถกรรม เป็นการประสานสอดคล้อง กับแผนพัฒนาการท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!