พาณิชย์เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดประชารัฐต้องชม “กาดแม่โจ้ 2477”

วันที่​ 17 มกราคม​ 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ นายประเสริฐ​ ฝ่ายชาวนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จากกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการตลาดประชารัฐต้องชม “กาดแม่โจ้ 2477” ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อสำรวจข้อมูลจากผู้ประกอบการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมตลาด เป็นตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้าเกษตรอินทรีย์ในโอกาสต่อไป สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ มีแนวทางที่จะส่งเสริมให้เป็นตลาดต้องชมประเภทตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต และจำหน่ายเอง ประกอบกับรณรงค์ให้งดใช้ถุงพลาสติก​ในการบรรจุอาหาร และพืชผัก พร้อมจัดตั้งเป็น Farm Outlet ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) ภายในตลาดดังกล่าวด้วยในบริเวณดังกล่าวด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!