อนาคตใหม่ รอดยุบพรรค

วันที่ 21 มกราคม 2563 ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยของศาลฯ ในคดีที่นายณฐพร โตประยูร (ผู้ร้อง) ยื่นคำร้องเพื่อขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระทำของพรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล และคณะกรรมการบริหาร พรรคอนาคตใหม่ เข้าข่ายล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัยของศาลฯ มีมติไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่ ประเด็นแรก ข้อบังคับพรรคไม่มีลักษณะล้มล้างการปกครอง และประเด็นที่สอง การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและการแสดงความเห็นต่อสาธารณชนไม่มีข้อเท็จจริงเพียงพอ ไม่ปรากฏพฤติการณ์ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามมาตรา 49 จึงให้ยกคำร้อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!