คนแน่น !! ร่วมกิจกรรม “หกขึ้นดอยเล็ง เพ่งเมืองแป้” ครั้งที่ 2 พร้อมได้รางวัล

เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลช่อแฮ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ กิจกรรมเดิน-วิ่ง “หกขึ้นดอยเล็ง เพ่งเมืองแป้” ครั้งที่ 2 ประจําปี 2563 โดยมี นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ กล่าวต้อนรับ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวเปิดงาน นายประดิษฐ์ ศศิภัทรกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ กล่าวรายงานกิจกรรม นอกจากนั้นยังมีแขกผู้มีเกียรติหลาหลายท่านเข้าร่วมในพิธีเปิด

โดย นายประดิษฐ์ ศศิภัทรกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ เผยว่า กิจกรรมเดิน-วิ่ง “หกขึ้นดอยเล็ง เพ่งเมืองแป้” ครั้งที่ 2 ประจําปี 2563 ด้วยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ ซึ่งสภา อุตสาหกรรมเป็นองค์กรหลักในจังหวัดแพร่ได้กําหนดจัดโครงการสภาอุตสาหกรรมชวนวิ่ง ประจําปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการต่อต้านยาเสพติด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด เช่น ที่พัก/ร้านอาหาร/ของที่ระลึก เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชน เดิน วิ่งเพื่อสร้างสุขภาพ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ และเด็กผู้ยากไร้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ เพื่อนํารายได้มาบริหารและดําเนินกิจกรรมสาธารณกุศลของสภา อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่

จากนั้นคณะทั้งหมดร่วมกัน ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ 10.5 กิโลเมตร รายงานตัวนักวิ่ง ระยะ 5 กิโลเมตร และปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ 5 กิโลเมตร ตามลำดับ โดยหลังจากนักวิ่งเข้าเส้นชัย ก็มีอาหาร ข้าวต้ม น้ำเต้าหู กาแฟ ให้รับประทาน และพิธีรับมอบถ้วยรางวัลแก่นักวิ่ง และมีการจับสลากมอบของรางวัลแก่นักวิ่งที่โชคดี ซึ่งสร้างความสุขสนุกสนานให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!