สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9 พิษณุโลก ร่วมติดตามการลงพื้นที่จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.ที่ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายเสน่ห์ สาธุธรรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วย นายนิมิตร. โคตรบัว

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9 พิษณุโลก และคณะทำงานสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9 พิษณุโลก ร่วมติดตามการลงพื้นที่จังหวัดน่าน ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำน่าน การแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดน่านและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยกรมทรัพยากรน้ำได้จัดหาน้ำดื่มสะอาดเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มาต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!