14 กุมภาพันธ์ จากวิทยาลัยครู เป็นสถาบันราชภัฏทั่วประเทศ

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “สถาบันราชภัฏ” ให้กับวิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 จึงมีผลทำให้วิทยาลัยครู เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น สถาบันราชภัฏตั้งบัดนั้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!