PEA เปิดจ่ายกระแสไฟฟ้า โครงการ “ขยายเขตไฟฟ้าให้กับราษฎรรายใหม่(คฟม.)” ให้กับราษฎร หมู่บ้านปิตุคี

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. นายประพันธ์ สีนวล ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าโครงการ “ขยายเขตให้บ้านเรือนราษฎร รายใหม่ ระยะที่ 2” หรือ คฟม.2 ให้กับราษฎรราษฎร หมู่บ้านปิตุคี หมู่ที่ 11 บ้านแม่แฮน้อย, บ้านแม่แฮหลวง หมู่ที่ 14 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเสรี จันทร์อินทร์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทองเป็นผู้กล่าวรายงาน

โครงการ “ขยายเขตให้บ้านเรือนราษฎร รายใหม่ ระยะที่ 2” วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในทุกภูมิภาคเกิดความสะดวกสบาย ยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวไทยในชนบท ได้มีไฟฟ้าใช้ทั่วประเทศ ในปี 2565 โดยมีจำนวนผู้ใช้ไฟเข้าร่วมโครงการประมาณ 120 ครัวเรือน ซึ่ง PEA สำรวจขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ระบบ 1 เฟส 22 เควี. ระยะทาง 8.732 วงจร-กิโลเมตร ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 2.610 วงจร-กิโลเมตร และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 เควีเอ. จำนวน 3 เครื่อง ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 5,722,305.- บาท

ข่าว : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมกองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่
ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.จอมทอง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อ.ฮอด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!