ชุมชนบ้านแม่แรม ร่วมผู้ประกอบท่องเที่ยว สร้างแนวกันไฟ แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

นายวิชิต จงสุข ผู้ใหญ่บ้านแม่แรม หมู่ 6 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ร่วมกับราษฎรบ้านแม่แรม ผู้ประกอบการในพื้นที่ พนักงานบริษัทฟินิกซ์ แอดแวนเจอร์ปาร์ค ช่วยกันทำแนวกันไฟ ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยใช้เครื่องเป่าลม ที่ทาง ทต.แม่แรม แจกจ่ายให้กับชุมชนมาทำแนวป้องกันไฟป่า พร้อมรณรงค์ไม่ให้มีการเผาเศษกิ่งไม้ใบไม้หรือวัชพืช เพื่อเป็นการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

ด้านนายวิชิต จงสุข ผู้ใหญ่บ้านแม่แรม กล่าวว่า เป็นการสืบสานเจตนารมณ์ของ นายยงยุทธ ถาวร ที่เคยดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ น้ำตกตาดหมอก ในทุกปีได้นำทางชุมชนปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์ป่าชุมชน ร่วมกับภาครัฐ ได้จัดทำโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่า ซึ่งปัจจุบันย้ายไปดำรงค์ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ในปีนี้ชาวบ้านแม่แรม จึงได้ร่วมกันสืบสานโครงการทำแนวป้องกันไฟป่า ตามขอบแนวเขตป่าอุทยานแห่งชาติฯ ระยะทางยาวประมาณ 3 กิโลเมตร เส้นทางสายแม่แรม-สะเมิง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!