นร.ร.ร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ เยาวชนสตรีศรีนครเชียงใหม่ ดีเด่น

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.กฤตพร เยียะเปียง, น.ส.นันธิพร จะแต๊ะ และน.ส.มณทนิตย์ จ้าวเจริญ นักเรียนชั้น ม.6 ที่ได้เข้ารับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ เยาวชนสตรีศรีนครเชียงใหม่ ดีเด่น ประจำปี 2563 จากสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ในงาน “ศิลปาชีพ ล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 2” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ โดยมี ผอ.โรงเรียน พร้อมด้วย ตัวแทนคณะครูร่วมแสดงความยินดี และให้กำลังใจ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!