จังหวัดลำพูน ขอเชิญเที่ยวงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนรอบเมืองใน หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน”

จังหวัดลำพูน ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนรอบเมืองใน หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน” ในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี  รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจระดับพื้นที่ในการสร้างความสุข การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2563) ที่ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสำเริง  ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในระดับจังหวัด  ภายใต้งาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน จังหวัดลำพูน” ในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
                 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ตามที่ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยจังหวัดลำพูน กำหนดแนวทางการจัดงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว” ถนนรอบเมืองใน หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563  ในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ ในเดือนต่อๆไป เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม 2563 จะกำหนดจัดทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดให้มีกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน กิจกรรมสำหรับผู้สูงวัย กิจกรรมใส่ใจสิ่งแวดล้อม การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม การจัดแสดงสื่อสร้างสรรค์สมัยใหม่  มีการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ของดีจังหวัดลำพูน สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป สินค้าวัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง การจำหน่ายอาหาร และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมเที่ยวงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว” ถนนรอบเมืองใน หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และในเดือนต่อๆไป ในวันและเวลาดังกล่าวโดยทั่วกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!