จังหวัดแพร่งานไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ปี 2563 พระธาตุประจำผู้เกิดปีขาล

จังหวัดแพร่จัดงานไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2563 ชมขบวนแห่เครื่องสักการะ ขบวนช้าง ผ้าห่มองค์พระธาตุ ขบวนตุง 12 ราศรี (ตุงหลวง) ฟ้อนกลองอืด อย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 2 มีนาคม 2562 เที่ยวชมงานได้ตั้งแต่วันที่ 2-8 มีนาคม 2563 นี้ เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 พระโกศัยเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ นางสิรินาถ ฉัตรศุภกุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2563 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

โดยพระโกศัยเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจริญพรว่า วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง มีองค์พระธาตุช่อแฮ เป็นประธาตุปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล มีลักษณะเป็นเจดีย์รูปแปดเหลี่ยม ย่อมุมไม้สิบสอง ศิลปะแบบเชียงแสน องค์พระธาตุบรรจุพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระข้อศอกซ้ายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จังหวัดแพร่กำหนดจัดงานสักการะ เป็นประจำทุกปีในระหว่างวันขึ้น 9 ค่ำ ถึง 15 ค่ำ เดือน 4 ใต้ เดือน 6 เหนือ ชื่อว่า งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่ แห่ตุงหลวง นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า จังหวัดแพร่ ได้มีประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง เป็นงานประเพณีสำคัญของจังหวัดแพร่ ให้หน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน ทุกคนมีส่วนร่วม ร่วมสนับสนุน มีความภาคภูมิใจในปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์และโบราณสถานคู่บ้านคู่เมือง สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่ ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-8 มีนาคม 2563

นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ในวันเปิดงานวันที่ 2 มีนาคม 2563 ชมขบวนแห่เครื่องสักการะงานไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ตามประเพณีล้านนา ซึ่งประกอบด้วย เครื่องสูง เครื่องสักการะ สุ่มหมาก สุ่มพลู ต้นดอก ต้นผึ้ง ต้นเทียน ดอกไม้เงิน ดอกไม้คำ น้ำผึ้ง ผ้าห่มองค์พระธาตุ ขบวนตุง 12 ราศรี (ตุงหลวง) ขบวนช้างเจ้าหลวงเมืองแพร่ ขบวนแห่พระธาตุ 1000 ปี (จำลอง) ขบวนแห่ของดีจาก 8 อำเภอ ขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม ของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขบวนฟ้อนไหว้สาป๋าระมีพระธาตุกว่า 200 คนของสมาคมผู้นำพัฒนาสตรีชุมชนจังหวัดแพร่ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ กล่าวว่า พิธีกรรมทางศาสนาในประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ในปีนี้ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 พิธีบวงสรวงพระธาตุช่อแฮ พิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล / วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พิธีบรรพชาอุปสมบท / วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พิธีเลี้ยงเจ้าพ่อขุนลั๊วะอ้ายก้อม / วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พิธีถวายบาตร ตานตุงและตานเจดีย์ทราย อุทิศถวายแด่บูรพาจารย์ และพิธีอาราธนาพระมหาอุปคุต / วันที่ 2 มีนาคม พิธีเปิดงาน และการแสดงฟ้อนบวงสรวงพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง / วันที่ 3 มีนาคม การแสดงของศิลปินวงภูผาชล / วันที่ 4 มีนาคม พิธีทำบุญกตัญญูบูชาบูรพาจารย์ ทักษิณานุปทาน กลางคืนชมการแสดงการฟ้อนบวงสรวงพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง ตีกลองปูจา แม่ไม้มวยไทย ดนตรีสากลและดนตรีพื้นเมือง / วันที่ 5 มีนาคม การแสดงของศิลปิน ธวัช เมืองเถิน / วันที่ 6 มีนาคมการแสดงของศิลปินตั๊กแตน ชลดา / วันที่ 7 มีนาคม การแข่งขันวู๊ดบอล ระดับภาคเหนือโดยเทศบาลตำบลช่อแฮและการแสดงศิลปินปูแดง แสงตะวัน / วันที่ 8 มีนาคม การแสดงของศิลปินบัว กมลทิพย์ นอกจากนี้ วันที่ 3-7 มีนาคม ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์ วันที่ 8 มีนาคม พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮฯ วันที่ 9 มีนาคม พิธีส่งพระมหาอุปคุต ณ น้ำแม่สาย และฟังเทศน์มหาชาติมหาเวสชาดก ทำบุญตักบาตรทุกเช้าตลอดงาน

นางสิรินาถ ฉัตรศุภกุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ กล่าวว่า ททท. สำนักงานแพร่ จัดกิจกรรมการแข่งขันตีกลองปู่จาพญาขาล ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี ในวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น ณ เวทีกลาง (ลานจอดรถทิศตะวันออก) วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอัน 1 และ 2 รางวัลละ 4,000 และ 3,000 บาท ตามลำดับ รางวัลชมเชย 5 รางวัลๆละ 1,000 บาท รับจำนวนจำกัด เพียง 8 ทีม ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 054 – 599209 หรือ 097 – 9242139 หรือ Facbook :tatphrae ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และ ททท.สำนักงานแพร่ ได้บูรณาการสำนักงาน ททท.ภาคเหนือตอนบน ส่งชุดการแสดงตีกลอง ปู่จา มาทำการแสดงโชว์ ในวันที่ ๒ มีนาคม 2563 เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมการแสดงตีกลองปู่จาระหว่างจังหวัดในภาคเหนือด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!