โรงงานขยะ อบต.เตาปูน เริ่มสร้างแล้ว เตรียมต่อยอด นำ Pyrolysis Technology ทำน้ำมันพลาสติก

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายก อบจ. พร้อมด้วย พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัด อบจ. และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ ในท้องที่ หมู่ 4 ต.เตาปูน อ.สอง โดยมี นายณัฐพล ทองไหล นายก อบต.เตาปูน พร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องของ อบต.เตาปูน นำตรวจเยี่ยม

นายณัฐพล ทองไหล นายก อบต.เตาปูน กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า โครงการโรงงานคัดแยกขยะเป็นการร่วมมือกันระหว่าง อบจ.แพร่ และ อบต.เตาปูน เพื่อพัฒนาไปสู่ “ขยะเป็นศูนย์” โรงงานคัดแยกขยะมีเนื้อที่ดำเนินการกว่า 5 ไร่เศษ ใช้งบประมาณกว่า 4 ล้านบาท ได้ลงมือก่อสร้างไปประมาณ 10 วัน แล้ว และจะใช้เวลาดำเนินการ ประมาณ 270 วัน จะแล้วเสร็จ อบต.เตาปูน ได้ทำ MOU กับ อปท.ในเขต อ.สอง จะนำขยะมาทิ้งที่นี่ ซึ่งขยะที่นำมาต้องเป็นการขยะที่คัดแยกแล้วจากต้นทาง

นายณัฐพล ทองไหล นายก อบต.เตาปูน กล่าวกับผู้สื่อข่าวอีกว่า ได้เตรียมการต่อยอด โรงคัดแยกขยะแห่งนี้ โดยเสนอแผนงานให้ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ เพื่อนำเทคโนโลยีไพโรไลซิส (Pyrolysis Technology) เป็นเทคโนโลยีการเผาแบบสูญญากาศ ที่อุณหภูมิระหว่าง 200-500 องศาเซลเซียส เพื่อเปลี่ยนวัตถุดิบจากสภาวะของแข็ง ระเหิดกลายเป็นไอนํ้ามัน และก๊าซสังเคราะห์ต่าง ๆ และทําการควบแน่น ให้กลายไปสู่สถานะของเหลว ซึ่งผลผลิตที่ได้คือ นํ้ามันเตา (Pyrolysis Oil) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ปลอดภัย และไม่ก่อมลพิษกับสิ่งแวดล้อม

นํ้ามันเตาดังกล่าว สามารถนําไปใช้ประโยชน์ และต่อยอดได้หลากหลาย เนื่องจากมีความร้อน (Heating Value) ค่อนข้างสูง จึงสามารถนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้นอกจากนี้ นํ้ามันเตาดังกล่าว ยังสามารถนําไปเข้าขบวนการปรับปรุงคุณภาพให้สูงขึ้น เช่น การกลั่น และปรับสภาพทางเคมี เพื่อปรับปรุงสภาพให้กลายเป็นนํ้ามันดีเซล จะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับนํ้ามันดีเซล ที่ใช้งานกันในท้องตลาด สามารถใช้งานกับเครื่องยนต์ทั่วไป เช่น เครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า เครื่องจักรการเกษตร รถไถนา ได้เป็นอย่างดี มีหลายแห่งในประเทศไทย ได้ดำเนินการแล้ว หากทำได้สำเร็จเกษตรกร อ.สอง และ จ.แพร่ จะได้ใช้น้ำมันราคาถูก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!