สายสื่อสารลงใต้ดิน กสทช. ฝากบอร์ดชุดใหม่ เร่งจัดระเบียบทั่วไทย

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่..พ.ศ…หรือ พ.ร.บ. กสทช.ใหม่ มีประเด็นสาระคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติคณะกรรมการ กสทช. ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 30 วัน ในการประชุมพิจารณาจากสภาฯ

ดังนั้น สิ่งที่อยากจะฝากคณะกรรมการชุดใหม่ คือ การเร่งจัดระเบียบสายสื่อสาร และการนำสายสื่อสารลงดินทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่ กสทช.ชุดนี้ ร่วมดำเนินการอย่างต่อเนื่องกับหลายภาคส่วน ทั้งการไฟฟ้า, ผู้ประกอบการการและหน่วยงานในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงทัศนียภาพความสวยงามด้วย ด้านผู้บริหารท้องถิ่น นครเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดระเบียบสายสื่อสาร สายไฟลงใต้ดิน นั้นเป็นโครงการที่ได้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง แต่ในส่วนผู้ประกอบการ กิจการโทรคมนาคม ยังต้องมีแผนประสานงานกันมากกว่านี้ เพราะการจะย้ายแต่ละพื้นที่ ต้องใช้เวลาดำเนินการพอสมควร และงบค่อนข้างสูง

ในขณะที่ประชาชน ผู้อาศัยย่าน ถ.มณีนพรัตน์ นครเชียงใหม่ กล่าวว่า เห็นด้วยกับโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร สายไฟลงใต้ดิน เพราะจะสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม แต่ขั้นตอนคงใช้เวลานาน อยากให้จัดระเบียบ รายรอบคูเมืองด้านในก่อน แล้วจึงขยายออกมาด้านนอกคูเมือง เนื่องจากในพื้นที่ด้านใน ยังจัดระเบียบได้ไม่ครอบคลุมพื้นที่

ที่ปรึกษา ด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รัฐฯ มีนโยบายโครงการสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน ตั้งงบฯไว้กว่า 11,668 ล้านบาท โดยมี 4 เมืองท่องเที่ยวหลัก ซึ่งเชียงใหม่จะอยู่ในเขตนครเชียงใหม่ มีกรอบดำเนินงานตั้งแต่ช่วงปี 2561 – 64 ซึ่ง ถ.นิมมานเหมินทร์ อยู่ในแผนด้วย ต้องเลือกถนนที่เป็นเส้นทางท่องเที่ยวยอดนิยมก่อน เนื่องจากใช้งบสูง ที่ผ่านๆมาก็ดำเนินการไปแล้วทั้ง ถ.ท่าแพ, ถ.ช้างคลาน เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!