โรงเรียนแม่อายวิทยาคม จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา2562

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมตติยะสิทธิ์รังสรรค์ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน พร้อมมอบเกียรติบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 “รุ่นศิริมะลิกา 2562” ปีการศึกษา 2562 โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ คณะครู และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษา

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!