กิจกรรมบวชป่า และสืบชะตาแม่น้ำยวม-แม่น้ำเงา เนื่องในวันหยุดเขื่อนโลก

วันนี้ 14 มีนาคม 2563 “วันหยุดเขื่อนโลก” ของทุก ๆ ปี เครือข่ายชาวบ้านการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำยวม น้ำเงา น้ำเมย น้ำสาละวิน และเครือข่ายเยาวชนลุ่มน้ำสาละวิน ได้เดินทางร่วมจัดกิจกรรมบวชป่าและสืบชะตาแม่น้ำยวม เดินทางมาจากพื้น อ.สบเมย อ.แม่สะเรียง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน อ.อมก๋อย อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ และ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ประมาณ 300 กว่าคน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงจุดยืนในการปกป้องทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มน้ำยวม เงา เมย สาละวิน เป้าหมายคือ หยุดการสร้างเขื่อนน้ำยวม ผันน้ำเข้าสู่เขื่อนภูมิพล ณ บ้านสบเงา ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน หรือจุดแม่น้ำไหลมาประจบกัน ที่แม่น้ำสองสี กิจกรรมที่ดำเนินการในวันนี้ ประกอบไปด้วย กิจกรรมการบวชป่า มีพิธีกรรมด้านศาสนาพุทธ ศาสนาคริตส์ และพีธีกรรมดั้งเดิมเลี้ยงผีป่า กิจกรรมพูดคุยสะท้อนปัญหา และผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนผันน้ำยวมเข้าสู่เขื่อนภูมิพล ซึ่งมีตัวแทนจากชาวบ้าน บ้านแม่งูด ต.นาคอเรือน อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ตัวแทนเยาวชน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และตัวแทนคนในพื้นที่ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยการ อ่านคำแถลงการณ์ ประกาศจุดยืนคัดค้านโครงการสร้างเขื่อนผันน้ำยวมเข้าสู่เขื่อนภูมิพล แล้วยื่นให้กับตัวแทนจากกรมชลประทาน ที่เดินทางมาร่วมงานในวันนี้ 14 มีนาคม “วันหยุดเขื่อนโลก” โดยตัวแทนของกลุ่มลุ่มน้ำได้กล่าว่า สืบเนื่องจากการ “ยืนหยัดการมีสิทธิความเป็นมนุษย์ และวิถีชีวิตของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อน” และได้กำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันหยุดเขื่อนโลก โดยมีคำขวัญที่จะใช้ร่วมกันว่า น้ำเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อความตาย หลังจากนั้นเป็นต้นมา วันที่ 14 มีนาคม จึงเป็นวันแห่งการลุกขึ้นมาต่อสู้ให้ยุติการสร้างเขื่อน หรือการพัฒนาน้ำในรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อลุ่มน้ำ พร้อมกับเรียกร้องให้ใช้วิธีการพัฒนาอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน เพราะว่าน้ำคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนหลายล้านคน น้ำให้กำเนิดป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งประมงธรรมชาติ และแหล่งน้ำของการทำเกษตรกรรม การอนุรักษ์แม่น้ำ จึงไม่ได้มีแค่จุดประสงค์ เพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ในปัจจุบัน แต่เพื่อธรรมชาติ เพื่อโลก และเพื่ออนาคต

ร่วมแสดงความคิดเห็น