คัดกรองเจ้าหน้าที่ ปิดแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง ใน จ.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้ม คัดกรองเจ้าหน้าที่และผู้ที่มาติดต่อราชการ ขณะที่แหล่งท่องเที่ยวทยอยปิดตัวลง เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว เนื่องจากมีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น.นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับสาธารณสุข จ.แม่ฮ่องสอน และโรงพยาบาลศรีสังวาลแม่ฮ่องสอน จัดเจ้าหน้าที่ทำการคัดกรองข้าราชการที่ทำงานในศาลากลาง โดยทุกคนจะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ หากไม่มีไข้ จะสามารถเข้าทำงานในสำนักงานแต่ละหน่วยงานได้ ซึ่งการคัดกรองดังกล่าว ได้รวมไปถึงประชาชนและภาคเอกชนที่มาติดต่องานราชการ จะถูกคัดกรองไปด้วย หากพบว่า ใครมีอุณหภูมิสูงตั้งแต่ 37.5 องศาขึ้นไป จะถูกแยกตัวออกมาและนำส่งโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เพื่อทำการคัดกรองหาเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ทันที
นอกจากการคัดกรองเข้มในสถานที่ราชการแล้ว แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังต่าง ๆ อาทิ บ่อน้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม และ ถ้ำลอด ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า ได้มีการสั่งปิดกิจการการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว โดยค่ำสั่งดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลายอยู่ในสภาวะปกติ
แหล่งข่าวนักธุรกิจการท่องเที่ยวใน จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า การปิดแหล่งท่องเที่ยวถือว่าเป็นมาตรการที่ทุกคนต้องยอมรับ หากไม่เช่นนั้นรัฐบาลจะไม่สามารถแก้ไขปัญหา การระบาดของโรคได้ ซึ่งนักธุรกิจและประชาชน ต่างได้รับผลกระทบในวงกว้าง เนื่องจาก จ.แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม อยากให้จังหวัดทบทวนการจัดงานเทศกาลประเพณีปอยส่างลองด้วย เนื่องจากประเพณีดังกล่าว จะมีคนหมู่มากมาชุมนุนในสถานที่ ทำให้เกิดความแออัด รวมไปถึงจะมีญาติพี่น้องของผู้จัดงานบวชส่างลองหรือลูกแก้ว จากในประเทศเพื่อนบ้านอีกจำนวนมาก ที่จะเดินทางมาร่วมงานดังกล่าว ซึ่งอาจจะส่งผลให้มีการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 จากประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดประเทศจีน ลุกลามเข้ามาใน จ.แม่ฮ่องสอน ได้โดยง่าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น