เทศบาลเมืองน่าน ออกประกาศงดจำหน่ายสินค้า บริเวณกาดข่วงเมืองน่าน(ถนนคนเดิน) ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ที่แพร่ระบาดหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย รัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรีให้ปิดสถานที่สุ่มเสี่ยงหลายแห่ง และมีมาตรการป้องกัน ลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง ในส่วนของเทศบาลเมืองน่าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องจากเขตเทศบาลเมืองน่าน มีสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่ชาวจังหวัดน่าน และนักท่องเที่ยวนิยมไปจำนวนมากหลายสถานที่ รวมทั้งบริเวณกาดข่วงเมืองน่าน(ถนนคนเดิน) ดังนั้นเพื่อให้เป็น ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีมาตรการควบคุมการระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 “ลดโอกาสการแพร่ระบาตของโรคในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง” ให้มีการปิดชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย งดการจัดกิจกรรม รวมคนจำนวนมาก ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค เช่น การจัดคอนเสิร์ต งานแสดงสินค้าต่างๆ กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม กีฬา เทศบาลเมืองน่านจึงขอประกาศงตจำหน่ายสินค้า บริเวณกาดข่วงเมืองน่าน(ถนนคนเดิน) โดยไม่มีกำหนด เพื่อป้องกันและหยุดการแพร่ระบาตเชื้อดังกล่าว ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ได้กล่าวขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดน่าน โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองน่าน ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา ก่อนหน้านี้เทศบาลเมืองน่าน ได้มีมาตรการการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น มาตรการทำความสะอาดจุดสัมผัสทุกจุดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทั้งในสำนักงานศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน และบนรถรางนำเที่ยวในทุกรอบบริการ มีบริการเจลล้างมือสำหรับนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยในการปฏิบัติงาน และมีการบันทึกข้อมูลเบื้องต้นของนักท่องเที่ยว เพื่อติดตามในกรณีเกิดการระบาดของโรค สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการยังศูนย์บริการ มาตรการการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จุดบริการแอลกอออล์ล้างมือพนักงานและประชาชน ผู้มาใช้บริการสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ต่อเนื่องทุกวัน เพื่อเตรียมรับมือกับการระบาดที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่เฉพาะโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น รวมถึงโรคระบาดหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

สำหรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) จังหวัดน่าน ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน วันที่ 18 มีนาคม 2563 ผู้ป่วยยืนยัน สะสม 0 ราย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค 9 ราย ตรวจไม่พบเชื้อและออกจาก รพ.แล้ว 7 ราย ตรวจไม่พบเชื้อและรอดูอาการในโรงพยาบาล 2 ราย ผู้ที่กลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง สะสม 158 ราย กักตัวเองที่บ้าน 14 วัน 64 ราย พ้นระยะกักตัวแล้ว 94 ราย

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!